Life Plaza Herzelya - Playtika

CUSTOMER

Playtika

LOCATION

YEAR

2018

SERVICE

Tenant representation

AREA SIZE

1,390 Sqm
Hahoshlim 7, Herzliya, ישראל